Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.09.2020 07:12 - Премълчаното в нашата история
Автор: bojo12345 Категория: Регионални   
Прочетен: 524 Коментари: 4 Гласове:
5


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 
Славиниите

Както вече писах, към края на V век славяните от българската група са заселили Панония и Дакия до река Дунав. Според историците те са организирани в “славинии”. Начело на всяка “славиния” стоял КНЯЗ. Дори ромейските историци, описващи славяните в най-черни краски, признават на владетелите им тази титла ! Защо тогава да не наречем владението на един княз с думата “княжество”, както е общоприето в други случаи? Какъв е смисъла на термина “славиния”? Този термин е специално измислен от ромеите, за да не признаят дори и на думи, че “варварския” славянски народ е имал свои княжества, а княжеството е ВИД ДЪРЖАВА.

До края на V век южните славяни имат вече почти 150 - годишен опит от участие в различни държавни организации. Най-напред това е Готският съюз от средата на IV век. Ако обърнем внимание на имената на вождовете на остготите по време на Атила - братята Тиудимир, Валамир и Видимир - не може да не направи впечатление тяхното славянско звучене. А това навежда на мисълта, че славяните са играли значителна роля в Готския съюз. След разгромяването на готите от хуните, славяните се включват в Хунския съюз. Когато този съюз се разпада, територията заселена с южни славяни бива поделена между Остготската държава, Гепидската държава и Панонска България. Политически независими остават само славяните между Карпатите и Дунав /днешна Влахия/. По-късно,когато от изток нахлуват аварите, отново само те от целия регион успяват да запазят независимостта си. Това говори за здрава организация, каквато може да има само една държава. Тази държава е образувана в края на V век или през първата половина на VI век. Във всеки случай, това става ПРЕДИ аварското нашествие през 567 год.

Като не успели да превземат княжеството на Дакийските славяни с фронтална атака, през 575 година аварите, с ромейска помощ направили обход и нападнали княжеството в гръб. Хагана Баян изпратил пратеници до славянския княз Даврентий с искане да му се подчини. Хронистът Менандър Протектор е записал отговора на княза: “Ние сме свикнали да владеем чужда земя, а не друг нашата. И сме сигурни в това, докато има война и мечове.”

Потомците на тези храбри славяни сме ние, защото точно те са известните “седем племена”, които по-късно преминават Дунав и се съюзяват с българите на хан Аспарух. Идеята за това, че те са били обединени от по-рано не е моя. В историята на България, редактирана от д.ист.н. Литаврин се защитава тезата, че още когато те са живели на север от Дунав е имало не седем отделни племена, а ЕДНО КНЯЖЕСТВО НОСЕЩО ИМЕТО “Седемте племена”, или по-вероятно “СЕДЕМТЕ РОДА”.

От 80-те години на VI век започва масовото заселване на славяните на юг от река Дунав. Но това става в днешна Сърбия, Македония и Гърция. Границата по долното течение на Дунав била пазена от ромеите много по-строго - тя била най-близо до Константинопол. Византия дори организира няколко големи похода на север в земите на Княжеството на Седемте рода. Но когато през 602 година император Маврикий заповядал на армията си да остане и да презимува в земите на славяните, войниците се вдигнали на бунт. Императорът бил убит, а войската му се изтеглила на юг. Дунавската граница рухнала окончателно. Славянското
княжество постепенно присъединява към себе си земите на Мизия и Добруджа.
През втората половина на VII век Византия предприема опити да си върне загубените територии. Княжеството изпада в затруднено положение. Така се стига до съюза с Аспаруховите българи, чиято държава е призната от Византия още от 632 год., и още тогава е наричана от ромеите “Стара велика България”, както пише ст.н.с.Б.Димитров [86]

Славяните, подвластни на Аварския хаганат, започнали преселението си на юг по-рано. Може би за това има принос и желанието им да се освободят от чужда власт. От 80-те години на VI век те започват да заселват земите южно от река Дунав. Според Йоан Ефески през 581 год. славяните използвали това, че войската на император Тиберий била заета във война с Персия и завладели почти цяла днешна Македония, части от Тракия и Елада. От Тракия те били прогонени, но в Македония и Средна Гърция се настанили трайно. /Д.Ангелов - “Образуване на българската народност”/ . От там настъплението им продължило на юг и през 588 година славяните заселили и Пелопонес. В Монемвасийската хроника се казва,че преди да завземат Пелопонес, славяните “завладели Тесалия, Елада, Атика и Евбея”. По-късни византийски автори се вайкат, че цялата тази област “се ославянила и станала варварска”. До към 620 година били заселени и териториите на днешна Албания, Сърбия, Софийското поле и долината на река Струма. До средата на VII век славяните заселили Тракия и проникнали по островите на Егейско море чак до Крит.

Още през 584 година славяните се чувстват толкова силни, че обсаждат Солун. По това време те вече владеят много градове и крепости. Князете им събират данък от завареното местно население и имат силна войска. Налице е отново добра ДЪРЖАВНА организация. Според Мойсей Хоренски на Балканския полуостров се заселили 25 “славянски племена”. Докторът на ист. науки Литаврин пише, че към първата четвърт на VII век се оформят окончателно 20 - 25 “славинии”, тоест славянски княжества. Искам отново да подчертая, че става дума за славяни от БЪЛГАРСКАТА ГРУПА. Отначало техните княжества са били най-вероятно васални на Аварския хаганат. Показателен за това е факта, че при следващата обсада на Солун през 586 година действат заедно славяни и авари. Но тази зависимост сигурно е била доста слаба, почти номинална, иначе ромейските историци нямаше да описват славянските действия на полуострова като независими.
От онова време са известни имената на княжествата Берзития - в Сев. Македония, Драгувития - в Южна Македония, Велзития - в Тесалия, Ваюнития - в Епир, Драговичия - в Тракия, Сагудатия - в Македония. След неуспешния поход към Цариград на славяни, авари и българи през 626 година, славяните южно от река Дунав отхвърлят окончателно властта на аварския хаган.

Първото сериозно изпитание за славянските княжества е големият поход срещу тях, организиран от император Константин II през 657 - 658 година. По-късно - през 678 година е разгромен славянският съюз в долината на река Струма. С това ромеите завладяват сухопътен коридор към Солун. В 688 година армията им стига до Солун и разбива славяните, живеещи около него. През 692 година биват изселени в Мала Азия такъв брой славяни, че от тях после е сформирана 30 000 армия, която императорът изпратил срещу арабите. Но вече е късно - славяните
здраво са стъпили на Балканския полуостров.

Аваро-славяно-българската държава

Смятам, че не е без значение за нас и историята на Аварския хаганат. Установила се през 568 година в Панония, държавата на аварския хаган включва като поданици не само авари, а и много прабългари и ОГРОМНО КОЛИЧЕСТВО СЛАВЯНИ, които по всяка вероятност са били повече от аварите и българите, взети заедно. Що се отнася до българите, те не са били много по-малко от аварите, понеже се осмеляват на 3 пъти да оспорват властта на аварската аристокрация в хаганата. Поради това смятам, че е по-уместно да се говори не за чисто аварска държава, каквато просто не е имало, а за АВАРО - СЛАВЯНО - БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА, управлявана от аварски хаган.

Хаганата отначало е във приятелски отношения с Източната римска империя. Те воюват заедно срещу княжеството Седемте рода през 575 година. Но през 584 хагана Баян отнема от империята Сирмиум и Сингидунум, а славяните от неговите земи наводняват Балканския полуостров.Към 620 година хагана владее Ниш, София, цяла Илирия и Далмация. През 622 год. аваро-славяно-българска армия обсажда Солун и снема обсадата чак след като хагана получава голям откуп. Войната между Източната римска империя и Персия окуражава авари, българи и славяни да мислят за завладяване на целия Балкански полуостров заедно с Цариград. За постигането на тази цел те се съюзяват с персите. Ромеите успяват да привлекат на своя страна Западния Тюркски хаганат . Срещу него пък се обявил Източния Тюркски хаганат. Даже Китай се включил в тази голяма война, която по териториален обхват спокойно може да се сравни с двете световни войни през ХХ век. Бойните действия обхванали страни, разпрострели се от Алпите до Тихия океан! Кулминацията на войната била обсадата на Константинопол през 626 година. От изток настъпили персите, а от запад - армията на Аваро-славяно-българската държава. Но походът завършил с неуспех. Ромеите успели да разбият славянския флот, след което накарали сухопътната армия на хагана да отстъпи от стените на града.

Неуспехът предизвикал скарване между авари, славяни и българи. Славяните на юг от реките Дунав и Сава отхвърлят властта на хагана. В Панония започват славянски въстания. В Чехия се образува “държавата на Само”. През 630 година умира хагана. Започва борба за върховната власт между аварската и българската аристокрация, която продължава през 631 и 632 година. В крайна сметка аварите побеждават и една част от българите, начело с Алцек, трябва да напусне хаганата. Бегълците отиват в Бавария, но от там трябва също да бягат и накрая се установяват в Италия - в областта на Венеция. Кутригурите, както вече писах, се отделят от хаганата и се присъединяват към държавата на Кубрат.

От временната слабост на хаганата се възползват нови нашественици. В 20-те и 30-те години на VII век хърватски, а след тях и сръбски племена заемат Илирия и Далмация. Новодошлите стават съюзници на ромеите против авари и славяни от българската група.
След ново спречкване за властта през 668 година втора група Панонски българи се преселва в Италия - около Равена.
Гласувай:
5
01. dobrodan - Готите не са славяни. Славянското звучене
20.09.2020 09:07
идва изцяло от начина, по който е строен славянският ни език.
За държавна организация у тях пък да се говори........
Всичко това се дължи на здравото объркване на склавини и славини като терминология.
Не е само у нас това. Въпросът е добре изяснен, скоро ще знаем кой кой е.
цитирай
2. bojo12345 - dobrodan, аз също не споделям написаното за славяните, но това е мнението не само на този автор.
20.09.2020 11:06
Дори не съм съгласен, че траките са българи, но това е друга тема.
Поздрави!
цитирай
3. zaw12929 - Никой не може да твърди със сигур...
21.09.2020 05:24
Никой не може да твърди със сигурност факти, само върху легенди
цитирай
4. bojo12345 - zaw12929, в някои времена приказките и легендите са били начин да се каже истината.
28.09.2020 13:06
Важното е било оцеляването и самосъзнанието .
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bojo12345
Категория: Политика
Прочетен: 2210366
Постинги: 1605
Коментари: 3383
Гласове: 15397
Календар
«  Май, 2021  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31