Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
17.12.2019 22:46 - БОЕЦ осъди прокуратурата за споразуменията на Гешев!
Автор: bojo12345 Категория: Новини   
Прочетен: 129 Коментари: 2 Гласове:
4 

БОЕЦ спечелихме много важно и знаково дело! Осъдихме в Административен съд – Видин прокуратурата без право на обжалване да ни предостави информация за сключените от Иван Гешев споразумения!

СЪДЪТ ПОСТАНОВИ „ПРОКУРАТУРАТА Е НАРУШИЛА ЗАКОНА!“

На 13.08.2019г. Сдружение БОЕЦ внесе Заявление по Закона за достъп до оществена информация до ВКП с няколко въпроса отностно професионалната дейност на прокурор Иван Стоименов Гешев – единствен кандидат на Пеевски за главен прокурор. Заявлението е по повод получени от нас документи, от които е видно, че Гешев е сключвал множество „срамни“ (според думите на следовател Бойко Атанасов), а според нас криминални споразумения с лица и Организирани престъпни групи за данъчни измами и източване на ДДС.

ДО: ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

ЗАЯВЛЕНИЕ

От Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 730621#### председател на УС e-mail : gdboec@abv. bg

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Като неправителствена организация с дейност в обществена полза и като представители на гражданското общество, на основание на чл.24, ал.1, чл.25 чл.3, ал.2, т.1 във връзка с чл.14., ал.2, т.3 от Закона за достъп до обществена информация при условията на надделяващ обществен интерес, както и във връзка с изпълнение на поставената в устава ни цел – граждански контрол върху дейността на съдебната система, ГД „БОЕЦ“ изискваме от Върховна касационна прокуратура да ни предостави в законоустановения срок, на хартиен носител, в писмена форма, на посоченият адрес на ГД „БОЕЦ”, посочен по-горе, както и в електронен вид на електронната поща на ГД БОЕЦ – gdboec@abv.bg, следната обществена информация:

По колко наказателни производства (в досъдебна и съдебна фаза) е бил наблюдаващ прокурор Иван Стоименов Гешев за периода от командироването му в Софийска градска прокуратура през 2009г. до настоящия момент?
Колко от водените от него наказателни производства за същия период са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко от досъдебните производства водени от него за този период са прекратени с постановление на прокурора?
Колко от водените от него наказателни производства за същия период са за престъпления от глава седма от особената част на наказателния кодекс – престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система (чл.253 – чл.268 НК)?
Колко от водените от него наказателни производства по т.3 са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко от делата по т.3 са приключили със споразумения между прокурора и подсъдимите? По колко от сключените споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер?
Колко от водените от него наказателни производства са за престъпления по чл.321, ал.1 от НК – за образуване или ръководене или по ал.2 – участие в организираната престъпна група? Колко от водените от него наказателни производства са за организирана престъпна група, извършваща престъпления срещу данъчната система с користна цел по ч. 321, ал. 3 от НК?
Колко от водените от него наказателни производства по т.5 са приключили с осъдителни и колко с оправдателни присъди – брой на осъдени и оправдани лица по делата? Колко са прекратени с постановление на прокуратурата? Колко от делата по т.5 са приключили със споразумения между прокурора и подсъдимите? По колко от сключените споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер?
Какъв е общият брой на внесените от прокурор Иван Стоименов Гешев обвинителни актове в съда от командироването му в СГП през 2009г. до 31.07.2019г.? Какъв е общият брой на внесените от него в съда споразумения за същия период?


Считаме, че поради високия и надделяващ обществен интерес към исканата от БОЕЦ информация, както и поради нашето законно право да си съставим с исканата информация собствено мнение за дейността на Прокуратурата, като задължено лице по ЗДОИ и в частност на прокурор Иван Стоименов Гешев – заместник на главният прокурор и единствен кандидат за главен прокурор, исканата от нас информация ще ни бъде предоставена от вас в законно установения срок на посочения от сдружението адрес и на електронната поща.

13.08.2019г. Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ”

На 27.08.2019г. в последният ден от срока за отговор по ЗДОИ, ВКП ни информира, с писмо подписано от Ася Петрова – заместник на Цацаров, че препраща Заявлението ни на Емилия Рисунова – градски прокурор на София и административен ръководител на СГП. От СГП в продължение на един месец, мълчат и пазят ОМЕРТАТА за срамните и криминални споразумения на Гешев с престъпните групи за източване на ДДС. Изключително показателно! Това е по-силно дори от някакъв формален отговор, или отказ, защото показва, че размера и обхвата на престъпните и корупционни схеми и споразумения реализирани от Гешев и ДДСарската мафия са опасна тайна, разкриването на която може да разбие плана за избора на Гешев за главен прокурор! СГП в нарушение на Закона отказва мъчаливо и страхливо да отговори и предостави исканата информация на БОЕЦ. ЗДОИ категорично отрежда на всички администравивни органи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се произнесат с отговор на всяко Заявление и искане на информация, като при отказ са длъжни да се аргументират и мотивират писменно. Прокуратурата поради липса на законови аргументи за отказ и въпреки надделяващият обществен интерес погазва закона и не отговаря на БОЕЦ.

                                                       КАКВО КРИЯТ?

Още през 2018г. БОЕЦ публикувахме и официален документ с информация за 2135 СПОРАЗУМЕНИЯ сключени от прокуратурата с лица и Организирани престъпни групи за данъчни измами и източване на ДДС! По темата пръв заговори следовател Бойко Атанасов, който разкри в интервю за Биволъ шпицкомандите на Цацаров за изпълнение на мокри поръчки в прокуратурата!Така бе разкрита схемата за продължилият две десетилетия тотален грабеж на държавата над който прокуратурата е разтваряла чадър и осигурявала безнаказаност за виновните!

2135 споразумения, сключени от прокуратурата с мафията, източила 16 милиарда ДДС!

БОЕЦ заведохме дело в Административен съд Видин и с Решение 172 по адм. дело 289 съдът се произнесе, като ОТМЕНИ мълчаливият отказ на прокуратурата и ОСЪЖДА СГП да ни заплати разноските по делото! Съдът констатира, че „Софийска градска прокуратура е нарушила приложимия материален закон“ Решението е окончателно и не подлежи на обжалване!

                            РЕШЕНИЕ № 172

                      гр. Видин, 13.12.2017 г.

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Видин, Втори административен състав в публично заседание на Двадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: Нели Дончева при секретаря Катерина Борисова
и в присъствието на прокурора…………………….
като разгледа докладваното от съдия Нели Дончева

Административно дело № 289 по описа за 2019 година

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Административния ръководител на Софийска градска прокуратура за предоставяне на достъп до обществена информация по Заявление-искане с рег. ГП – № 2583 от 13.08.2019г., подадено от Сдружение Гражданско движение „Боец – България обединена с една цел“ гр.Видин.

ИЗПРАЩА преписката на Административния ръководител на Софийска градска прокуратура за произнасяне по Заявление-искане с рег. ГП – № 2583 от 13.08.2019г., подадено от Сдружение Гражданско движение „Боец – България обединена с една цел“ гр.Видин, съобразно дадените с настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона, в срока по чл.28, ал.1 от ЗДОИ, считано от получаване на преписката.
ОСЪЖДА Софийска градска прокуратура да заплати на Сдружение Гражданско движение „Боец – България обединена с една цел“ гр.Видин направените по делото разноски в размер на 230 /двеста и тридесет/ лева, представляващи заплатена държавна такса по делото и адвокатско възнаграждение за осъщественото процесуално представителство.

Решението, съгласно чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ, е окончателно и не подлежи на обжалване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Целият текст на Решението може да прочетете тук:http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=Xu3VFkB5tM4%3D

ПРОДЪЛЖАВАМЕ! БОЕЦ винаги водим битките си до край!

В ЧЕТВЪРТЪК – 19.12. ОТ 10.00ч. БОЕЦ ИЗЛИЗАМЕ ПРЕД ВСС, ЗА ДА ПОСРЕЩНЕМ

ГЕШЕВ В ПЪРВИЯТ МУ РАБОТЕН ДЕН С „ГЕШЕВ Е ПОЗОР“ И ДА СЛОЖИМ ТОЗИ

ПЕЧАТ НА МАНДАТАТА МУ, КАТО ГЛАВЕН ПРОКУРОР! ЕЛАТЕ И НИ ПОДКРЕПЕТЕ!

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията!

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! БОЕЦ се превърна в символ на тази битка! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”
ЕИК 176949776
Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157
Тел.0899-591399
e-mail:gdboec@abv.bg
/  https://svobodnoslovo.eu/%d0%b1%d0%be%d0%b5%d1%86-%d0%be%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%bc/
Гласувай:
4
01. kvg55 - bojo12345,
18.12.2019 07:22
Сключил е разбира се! От тоя нищо срещу корепцията и кражбите не може да се очаква. Както и от Цацаров, впрочем.
цитирай
2. bojo12345 - kvg55, като никой е пита и не се интересува - така е!
18.12.2019 18:04
Виж по европейските страни какво става - стачки, борби с полицията - хората искат и казват на политиците, че искат да живеят добре!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bojo12345
Категория: Политика
Прочетен: 1785742
Постинги: 1308
Коментари: 2618
Гласове: 12937
Календар
«  Април, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930